Language
1 1.5K
pl.news

Protestancki premier nie obawia się tradycji katolickiej

Franciszkanin poświęcił nowe pomieszczenia premiera Victora Orbana w zamku w Budzie (Budapeszt, Węgry) w dniu Objawienia Pańskiego. Orban jest Protestantem, ma żonę Katoliczkę. Jest bardzo przychylny…
Orban ( jak większość protestantów )zakorzenił się w schizmatycznym protestantyźmie i nie wie jak z tego wyleźć -zresztą do tego trzeba pragnienia szukania prawdy i głębokiej wiary a na to teraz mało kogo stać .