Božie prikázania, sviatosti a zákony - 2 strana

Okrem toho ruženca svetlá to by som vynechal určite.More

Okrem toho ruženca svetlá to by som vynechal určite.