ľubica
64

6.12.2019 Four Exorcists Urge Day of Fasting, Prayer and Reparation (Výzva čtyř exorcistů všem …

Four Exorcists Urge Day of Fasting, Prayer and Reparation/Výzva čtyř exorcistů všem katolíkům Čtyři exorcisté vydali prohlášení, v němž vyzývají katolíky celého světa: věnovat první pátek 6. prosince…More
Four Exorcists Urge Day of Fasting, Prayer and Reparation/Výzva čtyř exorcistů všem katolíkům
Čtyři exorcisté vydali prohlášení, v němž vyzývají katolíky celého světa:
věnovat první pátek 6. prosince modlitbě a pokání na aktuální úmysl:
Zapudit ďábelský vliv, jaký vyvolaly v celé církvi nedávné události.
Exorcisté přitom citovali zvláště hanebnosti, ke kterým došlo na amazonské synodě a uctívání pohanské modly indiánské bohyně při různých synodních událostech.
Jedná se o rituály ve vatikánských zahradách, procesí s modlou do baziliky sv. Petra, její umístění v chrámě Santa Maria in Traspontina. Na mysl přicházejí slova sv. Pavla:
Říkám toto: Když pohané přinášejí nějakou oběť, obětují to zlým duchům a ne Bohu. A já nechci, abyste se přátelili se zlými duchy (1 Kor 10,20).
Žalm 95,5 říká, že všichni bohové pohanů jsou démoni: ale Hospodin stvořil nebe a zemi. Z toho vyplývá skutečnost, že vedeme bitvu nikoliv proti tvorům z těla a krve, proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti …More