ľubica
Iné audio- kázne od sv J. M. Vianney

www.boziemilosrdenstvo.sk/vianney/j_m_vianney_uvod.html

🤗
ľubica
Pre tých čo uprednostňujú audio pred video- životopis o dnešnom svätcovi J. M. Viannney:

Aj diabol pred ním kapituloval - Ján Mária Vianney

👍

Pre tých, čo sa modlia za kňazov vo svojich spoločenstvách alebo sami.... v o svojej farnosti...
Modlitba za kňazov / od p. E. Vellu OFM a radia Lumen /

Ježišu, zverujeme do tvojich rúk našich kňazov. Ďakujeme ti za dar kňazstva, ktorým požehnávaš …More
Pre tých čo uprednostňujú audio pred video- životopis o dnešnom svätcovi J. M. Viannney:

Aj diabol pred ním kapituloval - Ján Mária Vianney

👍

Pre tých, čo sa modlia za kňazov vo svojich spoločenstvách alebo sami.... v o svojej farnosti...
Modlitba za kňazov / od p. E. Vellu OFM a radia Lumen /

Ježišu, zverujeme do tvojich rúk našich kňazov. Ďakujeme ti za dar kňazstva, ktorým požehnávaš našu farnosť. Ty si volíš kňazov práve preto, že sú slabí. Dnes ti chceme tieto ich slabosti ponúknuť. Často sú znechutení, často prežívajú krízu, často majú ťažkosti v prežívaní celibátu, sú chvíle, keď sa cítia sami...
Pane, prosíme ťa, vlož na nich dnes svoju ruku a daj im precítiť, že ich miluješ. Daj im precítiť, že sú nástrojom v tvojich rukách. Ale daj im precítiť aj to, že sú neužitočné nástroje, lebo len ty a jedine ty sa dokážeš dotknúť ľudských sŕdc.
Buď s nimi v každej chvíli života, rozmnož ich charizmy a daj im pocítiť potrebu dennodenného obrátenia. Urob ich mužmi modlitby, nech pochopia, že ich modlitbový život je najdôležitejším momentom v ich kňazskej službe. Pomôž im, aby sa obrátili k tebe, keď cítia potrebu byť milovaní.

Pane, pomôž im, aby nehľadali uspokojenie vo svojej službe, ale iba tvoju slávu. A uchráň ich pred pôsobením diabla.
Ľahko sa môžu stať jeho korisťou. Lebo diabol pozná ich slabosti. Posilni, čo je v nich slabé, vybuduj, čo je v nich zlomené, očisti, čo je nakazené hriechom, premeň, čo musí byť v nich premenené a posväť moc, ktorú si im dal, posväť v nich aj službu vysluhovať sviatosti, posilni v nich aj silu ohlasovaného Slova, daj im svoje pomazanie, keď vedú ľudí vo sviatosti zmierenia, posilni v nich dar služby, dar uzdravovania, dar oslobodzovania a nadovšetko im daj široké srdce, aby milovali všetkých.
Nech sú kanálom tvojej lásky pre každého okolo nich.
Chceme Pane, vložiť do tvojho Srdca všetkých kňazov ktorí teraz pôsobia v našej farnosti: ....... / konkrétne/, kňazov, ktorí tu pôsobili pred nimi......., kňazov - našich rodákov/................/ a novokňazov/......./.
Požehnávaj kňazov, ktorí nás a členov našich rodín pokrstili, udelili sviatosť birmovania, nespočetne krát zmierili s Bohom a podali sviatostného Spasiteľa.
Požehnávaj životy kňazov, ktorí pripravujú snúbencov, sprevádzajú manželov, ktorí slúžia rodinám a mladým.
Požehnaj kňazov, ktorí odprevadili našich blízkych do večnosti ako aj kňaza, ktorý bude pri nás vo chvíli odchodu z tohto sveta.
Nebeský Otče zvlášť požehnávaj nášho otca arcibiskupa.......... a ostatných biskupov.
Do tvojho Srdca vkladáme aj kňazov, ktorí prežili krízu a opustili ťa. Zmiluj sa nad kňazmi, ktorí sú teraz v kríze, daj , aby sa k tebe vrátili a našli v tvojom otcovskom Srdci odpoveď.
Pane, prosíme naďalej požehnávaj našu farnosť darom kňazstva, pošli nám pastierov, ktorí sa neboja námahy, ale pohodlia, ktorí neodmietajú nedostatok, ale bohatstvo, ktorí sa nevyhýbajú poníženiam ale sláve.
Chráň tých, ktorých si už povolal do svojej žatvy. Posilňuj tých, čo sú už v nej.... a bohato odmeň všetkých, ktorých si už povolal z nej k sebe domov do večnosti. A ak chceš medzi svojich robotníkov aj dakoho z nás, daj nám to prosíme vedieť, chcieť i môcť.
Mária - Matka kňazov, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zverujeme životy našich kňazov.
Zdravas Mária................ Sláva........... 🙏
Josephacato
😇 👍