Boží slovo na den 4.1. A.D.2020

Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za …
Bratia a sestry and 2 more users like this.
Bratia a sestry likes this.
Mates5485 likes this.
Joske likes this.
Joske
Do nového roku přeji vám všem, abyste také mohli říci: "Našli jsme Mesiáše"!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako i Bůh je spravedlivý. Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší od začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec. Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako i Bůh je spravedlivý. Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší od začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec. Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se hříchu, neboť v něm zůstává Boží životní síla; nemůže páchat hříchy, protože se narodil z Boha. Podle toho se rozeznají děti Boží a děti ďáblovy: kdo nežije spravedlivě, není z Boha; ani ten, kdo nemiluje svého bratra.
1Jan 3,7-10

Žalm:
Odp: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,
svět i všichni, kdo jej obývají.
Řeky, tleskejte rukama,
hory, spolu zajásejte.

Před Hospodinem, že přišel,
že přišel, aby spravoval zemi,
aby spravoval svět ve spravedlnosti
a národy podle práva.
Zl 98

Evangelium:
Jan 1,35-42

Církevní kalendář:
sv. Anděla z Foligna (+1309)
Narodila se v Umbrii ve Folignu. Vyrostla do krásy a velmi mladá se vdala za bohatého a hrdého člověka. Měla několik dětí a přitom se snažila co nejvíce si užívat světských radostí a přepychu. Božím působením se v ní probudilo svědomí a ona po nějakou dobu zápasila se strachem. Rozhodla se jít ke zpovědi, ale její, byť slzami provázená lítost, nebyla dokonalá, pouze ze strachu o budoucnost. Teprve až při navázání komunikace s Bohem, pochopila jeho milosrdenství. Skutečnost, že On sám svým utrpením odčinil její chybné skutky. Při další zpovědi jí už nebránil stud ani nechyběla lítost. Jejím srdcem pronikala láska a chtěla s Ježíšem nést kříž. Na ten po svém obrácení nemusela dlouho čekat. Těžce jí onemocněl manžel, dřívější přátelé se jí vysmívali pro její obrácení. Asi ve svých 40 letech postupně přišla o všechny své drahé, jenž předem na věčnost připravovala. Snažila se, aby její vůle se srovnávala s vůlí Boží. Potýkala se s mnohým pokušením. V létě 1291 vstoupila do 3. řádu kajícníků sv. Františka a strhla s sebou k následování mnoho žen. Ráda rozjímala o Kristově utrpení a napsala spisy o evangelní vzdělanosti a o obrácení. Zanechala doklady ryzí duchovní nauky, pro které byla nazvána "učitelkou teologů". Vědomosti čerpala z nadpřirozených vidění, ale tvrdila, že duchovní život nezáleží ve zjeveních, nýbrž v činorodé lásce k Bohu. I přes své onemocnění chodila ošetřovat trpící do nemocnic a zahrnovala je svou štědrostí.
catholica.cz
Joske
Čtěte pozorně!
Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako i Bůh je spravedlivý. Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší od začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec. Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se hříchu, neboť v něm zůstává Boží životní síla; nemůže páchat hříchy, protože se narodil z Boha. Podle toho …More
Čtěte pozorně!
Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako i Bůh je spravedlivý. Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší od začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec. Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se hříchu, neboť v něm zůstává Boží životní síla; nemůže páchat hříchy, protože se narodil z Boha. Podle toho se rozeznají děti Boží a děti ďáblovy: kdo nežije spravedlivě, není z Boha; ani ten, kdo nemiluje svého bratra.