ml.news
17

ബിഷപ്പ് സാഞ്ചെത്തയുടെ മേൽ മുമ്പ് സ്വവർഗ്ഗഭോഗ പീഡനത്തിന് കുറ്റപത്രം …

മുൻ ഒറാൻ ബിഷപ്പ് ഗുസ്താവോ ഓസ്കർ സാഞ്ചെത്തയുടെ മേൽ, 55, ജൂൺ 6-ന് വിചാരണയുടെ അവസാനം “തുടർച്ചയായ സ്വവർഗ്ഗഭോഗ പീഡനത്തിന്“ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്ക…