Language
11 3 869
Libor Halik

Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

Prorotože dle proroctví sv. apoštola Pavla, správně vysvětleného svatým Janem Zlatoústým, arcibiskupem cařihradským, jen a pouze křesťanské římské císařství zadržuje VOJENSKY příchod Antikrista k …
Kedy obhajoval Putin potraty? Nepočula som o tom, veď podporuje rodiny
takým spôsobom , o akom sa nám ani nesníva
Libor Halik
Bolo to v priamom prenose v ruskej TV pred rokom a osobne mi to napísal človek, ktorý sa Putina dotazoval. Putin pokračuje v zle potratov, ako dosvedčil šéf komisie ruského pravoslavného patriarchy pre rodinu otec Dimitrij Smirnov. Rusky 25.12.2018: katyusha.org/view kolokolrussia.ru/duhovne-skrep/protoierey-dimi… Pre @obyčajná veriaca žena
Svatí Otcové soudí, že Antikrist přijde po zániku římské říše:

"Vyjdeme ze snu babylónského krále Nebukadnesara, který mu vyložil Daniel. Král v něm uviděl velkou sochu se zlatou hlavou (perská monarchie!), břichem a bedry z kovu (světová řecká monarchie!) a se dvěma nohama napůl z hlíny a napůl ze železa (římská světová monarchie!). Tu se z vrchu svalil kámen, narazil na nohy sochy a … More
Antikrist se ještě nenarodil, pokud by se narodil v roce 1966, proč se nevyjevil v roce 1996? On se totiž bude opičit po Kristu, ve 30 letech již bude všem znám. Doporučuju přečíst knihu Antikrist od Franze Spiraga www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Antikrist.pdf
Libor Halik
Kdyby se Antikrist r.1966 nenarodil, neprobíhala by od 1966 největší demoralizace a heretičnost Církve a světa v dějinách po Kristu, nevytvářel by se elektronický koncentrák pomocí čipů s 666. V této věci si mnozí odmítají připustit děsivou pravdu a spí. Pro @Manuel Gabriel @tempora @ľubica
Zedad
Pán Ježíš nás přišel učit žít lidství, a to on ustanovil pastyře beránků ve své Církvi. Je to smutné, když právě z tohoto místa jdou informace, že je třeba přizpůsobit Boží zákon dnešnímu hříšnému světu.
Žijeme v Satanově století, bylo mu dáno 75-100 let, aby zničil jedinou pravou Církev Kristovu, Církev, katolickou a apoštolskou (Mt 16,18) a svedl tolik lidí, kolik jen bude moct. (vize Lva XIII. 13. října 1884). Podle vize bl.K.Emmerichové (1820) byl Satan vypuštěn v letech 1940-1950 a (můj tip je 1940) nemusí vyčerpat plný "kredit" (100 let). Podle mě již v roce 2033 budeme po všech těch … More
„Uprostřed pekla jsem viděla strašnou temnou propast, v ní byl svržený Lucifer a byl spoután pevně řetězy. ...Sám Bůh to nařídil; bylo mi řečeno, pokud si dobře vzpomínám, že bude uvolněn na určitou dobu, padesát nebo šedesát let před rokem 2000. Určitý počet ďáblů bude uvolněn ještě dříve než Lucifer...“ - Obšírný výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové
Před Antikristem vystoupí apoštolové konce času - Apoštoly konce času budou pravděpodobně svatí a apoštolsky působící misionáři s úlohou pozvednout v lidu religiózní život a zvěstovat nadcházející příchod Antikrista. Svatý František z Pauly je nazývá rytíři kříže. 13. srpna 1469 Simonu z Limeny, pánu na Montalti, napsal dopis, v němž zmínil velkého monarchu v konečné periodě světa, a dodal:
„… More
Mates5485
putin nie len iba podporuje potraty, ale obhajuje aj korán a islam. PUTIN A ISLAM
Rapture
Vysvetľovať tieto Božie veci, na to treba zjavenie Ducha Svätého, tvrdenie že antickrist sá bude báť niejakeho človeka alebo cara, je si myslím dosť milná predstava, Hitler mu nebude siahať ani po kotniky, takú moc bude mať ten zlosyn, mám obavy o cirkev aby neboli mnohy podvedený, @Libor Halik