Varovanie
1765

MÉ DĚTI JSOU JEDNODUCHÉ A POKORNÉ SRDCEM

Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com Můj milovaný lide: Mé srdce vás chce udržet uvnitř, aby vás nic ode Mne neoddělovalo. Stále…
Caesar
Pozoruji mou církev s tolika dětmi, které očekávají, že jejich bratři budou jednat tak, aby se nezavázali ke společnosti. Dívám se na mou církev, která přijímá praktiky cizí mé vůli a která se s nimi vrhá do propasti, a dávajíc uspokojení Satanovi, dopouští se kacířství, znesvěcení a popírání mého božství.
Pohanské obřady ve vatikánských zahradách

4. 10. 2019
4. října ráno se ve vatikánských …More
Pozoruji mou církev s tolika dětmi, které očekávají, že jejich bratři budou jednat tak, aby se nezavázali ke společnosti. Dívám se na mou církev, která přijímá praktiky cizí mé vůli a která se s nimi vrhá do propasti, a dávajíc uspokojení Satanovi, dopouští se kacířství, znesvěcení a popírání mého božství.
Pohanské obřady ve vatikánských zahradách

4. 10. 2019
4. října ráno se ve vatikánských zahradách indiánští leadři klaněli dvěma pohanským modlám bohyně plodnosti Země. Ceremonie je zaznamenána na přiloženém videu. Jedna z model je představována papeži Františkovi v závěru videa.
twitter.com/…/118010881063719…

Pohanské modly jsou stříbro a zlato

lidskýma rukama utvářené.

Ústa mají, a nemohou mluvit,

oči mají, a nemohou vidět,

uši mají, a nemohou slyšet

a v jejich ústech není dechu.

Jim ať jsoou podobni, kdo je tvoří,

všichni, kdo v modly důvěřují.

Žalm 134, 15-18
Mates5485 likes this.