Ekskomunika na wolnomularzy (masonów) Klemens XII Papież

,,Zastanawiając się nad ogromem zła, jakie zazwyczaj wynika z tego rodzaju stowarzyszeń lub tajnych związków nie tylko dla spokoju państw, ale tez dla zbawienia dusz, i że z tego powodu niemożna ich żadną miara pogodzić z prawem cywilnym i kanonicznym, skoro z wyroków Boskich obowiązkiem Naszym jest czuwać dniem i nocą- na wzór wierne…
More
Ekskomunika na wolnomularzy (masonów) Klemens XII Papież

,,Zastanawiając się nad ogromem zła, jakie zazwyczaj wynika z tego rodzaju stowarzyszeń lub tajnych związków nie tylko dla spokoju państw, ale tez dla zbawienia dusz, i że z tego powodu niemożna ich żadną miara pogodzić z prawem cywilnym i kanonicznym, skoro z wyroków Boskich obowiązkiem Naszym jest czuwać dniem i nocą- na wzór wiernego sługi i roztropnego gospodarza rodziny Pańskiej- aby ludzie tego pokroju nie wdzierali się jako złodzieje do domów i nie pustoszyli jak lisy winnicy, czy raczej nie wypaczali serc prostaczków i nie godzili w nich potajemnie zatrutymi strzałami, aby zamknąć bardzo szeroka drogę, jaka przez to mogłaby się otworzyć dla nieprawości popełnianych bezkarnie i z innych znanych nam słusznych i rozsądnych powodów, idąc za radą wielu naszych Czcigodnych Braci kardynałów świętego Kościoła rzymskokatolickiego i z Naszej własnej inicjatywy, zdobywszy uprzednio rozeznanie w tej sprawie, po dojrzałym namyśle i mocą Naszej pełnej władzy apostolskiej, postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić i objąć zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania kół i tajnych związków zwanych masonerią lub znanych pod inna nazwą, potępiamy je i zakazujemy ich Naszym niniejszym zarządzeniem obowiązującym na zawsze.

Dlatego
zabraniamy formalnie i na mocy świętego posłuszeństwa wszystkim i każdemu z osobna, wiernym Jezusa Chrystusa wszelkiego stanu, rangi, kondycji, godności i stanowiska, świeckim i duchownym, diecezjalnym czy zakonnym(…), by się nie odważyli i nie pozwolili sobie pod jakimkolwiek pozorem:

wstępować do wymienionych stowarzyszeń wolnomularzy lub inaczej nazwanych,

rozpowszechniać je,

przyjmować u siebie lub udzielać im schronienia gdzie indziej,

ukrywać ich,

zapisywać się do nich,

być przez nie przyjętymi,

wspomagać lub dawać im środki i możność do gromadzenia się,

dostarczać czegokolwiek,

udzielać im rady,

pomocy lub poparcia otwarcie lub potajemnie, bezpośrednio lub pośrednio, osobiście lub przez innych w jakikolwiek sposób,

jak również zachęcać innych, namawiać , nakłaniać, by się zapisywali do tego typu stowarzyszeń, by stawali się ich członkami, pomagać im w tym, wspierać ich lub utrzymywać w jakikolwiek sposób lub im doradzać.

I nakazujemy im stanowczo powstrzymywać się całkowicie od wszelkiego udziału w tych stowarzyszeniach pod karą
ekskomuniki.
mistrzo and 2 more users like this.
mistrzo likes this.
Servum servorum Dei likes this.
Anieobecny likes this.