RADEK29
1.3K

WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik

14. SEJMY OBRAZĄ POLSKICH GRZECHÓW