nl.news
89

Radicale modernist schreef het working document voor de Amazonesynode

Francis McDonagh heeft op TheTablet.com (9 mei) gemeld dat de beruchte Braziliaanse bisschop Erwin Kräutler "de auteur" is van de Instrumentum laboris voor de komende Synode. Kräutler, geboren in …