Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego tak ważna jest prawda o stworzeniu: „Na …

51.Dlaczego tak ważna jest prawda o stworzeniu: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1)? Ponieważ stworzenie jest podstawą wszystkich zbawczych zamysłów Boga; jest świadectwem Jego wszec…