Eva
31.4K

RIP Michael Łos

Młody polski kapłan ks. Michael Łos zmarł. Został wyświęcony w szpitalu.
Świeć Panie nad duszą sługi Twego...
mk2017
Requiescat in pace.