Language
22
vi.news

Nỗi sợ hãi rằng Ngày Giới trẻ Thế giới tại Panama có thể sẽ thất bại - Chỉ 150.000 người đăng ký

Alessandro Gisotti, Giám đốc Tạm thời của Văn phòng Báo chí Tòa thánh, thừa nhận (ngày 18 tháng 1) rằng chỉ có khoảng 150.000 người đã đăng ký Ngày Giới trẻ Thế giới tại Panama (từ 22 đến 27 tháng 1)…