Nowy dekalog arcykapłanów tolerancji

Odrzucić przykazania Boże to za mało - trzeba w ich miejsce stworzyć nowe, bo nadchodzi Nowa Era, czyli czas dla małp Pana Boga... Kiedy słyszę - jak melodyjkę katarynki - jeden z dogmatów wyznawców …
yuitrel
A co z nowym ekumenicznym dekalogiem stworzonym przez Świętego Jana Pawła 2
gdzie nie ma ani słowa o Bogu?

Dekalog z Asyżu dla pokoju

1. Zobowiązujemy się do głoszenia naszego stanowczego przekonania, że przemoc i terroryzm są niezgodne z autentycznym duchem religii i, gdy potępiamy wszelkie uciekanie się do przemocy i wojny w imię Boga lub religii, zobowiązujemy się do robienia wszystkiego,…More
A co z nowym ekumenicznym dekalogiem stworzonym przez Świętego Jana Pawła 2
gdzie nie ma ani słowa o Bogu?

Dekalog z Asyżu dla pokoju

1. Zobowiązujemy się do głoszenia naszego stanowczego przekonania, że przemoc i terroryzm są niezgodne z autentycznym duchem religii i, gdy potępiamy wszelkie uciekanie się do przemocy i wojny w imię Boga lub religii, zobowiązujemy się do robienia wszystkiego, co możliwe. aby wyeliminować podstawowe przyczyny terroryzmu.

2. Zobowiązujemy się do wychowywania ludzi do wzajemnego szacunku i szacunku, aby pomóc w pokojowym i braterskim współistnieniu ludzi różnych grup etnicznych, kultur i religii.

3. Zobowiązujemy się do rozwijania kultury dialogu, aby wzrastało zrozumienie i wzajemne zaufanie między ludźmi i między narodami, ponieważ są to przesłanki prawdziwego pokoju.

4. Zobowiązujemy się do obrony prawa każdego do życia przyzwoitego zgodnie z własną kulturową tożsamością i do swobodnego kształtowania własnej rodziny.

5. Zobowiązujemy się do szczerego i cierpliwego dialogu, odmawiając uznania naszych różnic za barierę nie do pokonania, ale zamiast tego uznajemy, że spotkanie się z różnorodnością innych może stać się okazją do większego wzajemnego
zrozumienia.

6. Zobowiązujemy się do przebaczania sobie nawzajem za przeszłe i obecne błędy i uprzedzenia oraz do wzajemnego wspierania się we wspólnym wysiłku, zarówno w celu przezwyciężenia samolubstwa i arogancji, nienawiści i przemocy, jak i uczenia się od przeszłości, że pokój bez sprawiedliwości nie jest prawdą pokój.

7. Zobowiązujemy się do przyjęcia po stronie ubogich i bezradnych, do wypowiadania się za tych, którzy nie mają głosu i do skutecznej pracy, aby zmienić te sytuacje, z przekonania, że nikt nie może być szczęśliwy sam.

8. Zobowiązujemy się przyjąć wołanie tych, którzy odmawiają poddania się przemocy i złu, i pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby ofiarować mężczyznom i kobietom naszych czasów prawdziwą nadzieję na sprawiedliwość i pokój.

9. Zobowiązujemy się zachęcać do wszelkich wysiłków mających na celu promowanie przyjaźni między narodami, ponieważ jesteśmy przekonani, że w obliczu braku solidarności i zrozumienia między narodami postęp technologiczny naraża świat na rosnące ryzyko zniszczenia i śmierci.

10. Zobowiązujemy się nakłaniać przywódców narodów, aby dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć i skonsolidować, na poziomie krajowym i międzynarodowym, świat solidarności i pokoju oparty na sprawiedliwości.

w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_let_20…
wacula and one more user like this.
wacula likes this.