vi.news
244

Đức Hồng y Müller tiết lộ ra sự dị giáo [của Francis]

Gốc rễ của cuộc khủng hoảng lạm dụng "không phải liên quan đến nghề giáo sĩ, nó có thể là bất kể cái gì" nhưng không phải "từ bỏ sự thật" và "đạo đức tâm linh", Hồng y Gerhard Ludwig Müller nói …