Tuyên bố của Francis: Sự khác biệt về tôn giáo là "cần thiết"

"Sự khác biệt giữa chúng ta là cần thiết," một Giáo hoàng Francis bối rối tuyên bố với sự nhấn mạnh cực kỳ trong cuộc họp liên tôn ngày 5 tháng 9 với những người trẻ tuổi ở Maputo, Mozambique. Đồng …