Oheň zapálený Kristom: Láska ochotná platiť za dôslednosť

PÁPEŽ Oheň zapálený Kristom: Láska ochotná platiť za dôslednosť Prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 18. augusta 2019, ktorá je liturgicky 20. nedeľou v …

......Ježiš odhaľuje svojim priateľom, a teda aj nám, svoju najvrelšiu túžbu: priniesť na zem oheň Otcovej lásky, ktorá rozsvecuje život a skrze ktorú je človek spasený. Ježiš nás volá šíriť vo svete tento oheň, vďaka čomu bude poznať, že sme jeho praví učeníci. Oheň lásky zapálený Kristom vo svete skrze Ducha Svätého je ohňom bez hraníc, ohňom pre celý svet. Toto bolo badať už od …More

......Ježiš odhaľuje svojim priateľom, a teda aj nám, svoju najvrelšiu túžbu: priniesť na zem oheň Otcovej lásky, ktorá rozsvecuje život a skrze ktorú je človek spasený. Ježiš nás volá šíriť vo svete tento oheň, vďaka čomu bude poznať, že sme jeho praví učeníci. Oheň lásky zapálený Kristom vo svete skrze Ducha Svätého je ohňom bez hraníc, ohňom pre celý svet. Toto bolo badať už od prvotných čias kresťanstva: svedectvo Evanjelia sa šírilo ako blahodarný požiar, prekračujúc každé rozdelenie medzi jednotlivcami, spoločenskými skupinami, národmi a krajinami. Svedectvo Evanjelia páli, spaľuje každú formu partikularizmu a udržiava bratskú lásku otvorenou ku všetkým, s uprednostnením tých najchudobnejších a vyradených.....
±φdeiΠš2s and one more user like this.
±φdeiΠš2s likes this.
dyk likes this.
pokorny
Pápež František: "Panna Mária nech nám pomáha dať si očistiť srdce ohňom, ktorý priniesol Ježiš, aby sme ho šírili naším životom, cez odhodlané a odvážne rozhodnutia."
pokorny
"Ježiš odhaľuje svojim priateľom, a teda aj nám, svoju najvrelšiu túžbu: priniesť na zem oheň Otcovej lásky, ktorá rozsvecuje život a skrze ktorú je človek spasený. Ježiš nás volá šíriť vo svete tento oheň, vďaka čomu bude poznať, že sme jeho praví učeníci. Oheň lásky zapálený Kristom vo svete skrze Ducha Svätého je ohňom bez hraníc, ohňom pre celý svet. "
2 more comments from pokorny
pokorny
Pápež František: "Priľnutie k ohňu lásky, ktorý Ježiš priniesol na zem sa týka celého nášho bytia a vyžaduje si klaňanie sa Bohu a tiež ochotu slúžiť blížnemu. Adorácia Boha a ochota slúžiť blížnemu. To prvé, adorácia Boha, znamená tiež naučiť sa modlitbe klaňania sa, na ktorú zvyčajne zabúdame. Práve preto pozývam všetkých, aby objavili krásu modlitby adorácie a často ju praktizovali."
pokorny likes this.