Vatikán laicizuje za zneužívanie bývalého kardinála Theodora McCarricka za zločiny proti maloletým …

Rím 16. februára 2019 ( Vatikán) Vatikán dnes oznámil, že bývalý kardinál Theodore McCarrick bol zbavený cirkevného stavu za zločiny proti maloletým a dospelým bez možnosti odvolania. V krátkom vyhlá…More
Rím 16. februára 2019 ( Vatikán) Vatikán dnes oznámil, že bývalý kardinál Theodore McCarrick bol zbavený cirkevného stavu za zločiny proti maloletým a dospelým bez možnosti odvolania.

V krátkom vyhlásení, ktoré bolo vydané v sobotu ráno, Vatikán na záver trestného konania povedal, že Kongreso – týždenné stretnutie nadriadených a predstaviteľov Kongregácie pre náuku viery – „vydalo dekrét o nájdení arcibiskupa Theodora Edgara McCarricka emeritný vo Washingtone, DC, vinný z nasledujúcich deliktov, zatiaľ čo duchovný: žiadosť vo sviatosti vyznania a hriechy proti Šiestemu prikázaniu s maloletými a s dospelými s priťažujúcim faktorom zneužitia moci. „

“ Congresso mu uložil trest prepustenia z klerikálneho štátu,“ povedal.

CDF vydala vyhlášku 11. januára 2019, ale McCarrick sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal. Na stretnutí na začiatku tohto týždňa úradníci CDF „preskúmali argumenty v odvolaní“, ale „potvrdili vyhlášku Congresso“, keď McCarrick zistil, že je vinný z vyššie uvedených zločinov.

McCarrick bol o tomto rozhodnutí informovaný v piatok 15. februára 2019, vyhlásenie uviedlo. Dodal, že pápež Francis „uznal konečnú povahu tohto rozhodnutia v súlade so zákonom a urobil ho res iudicata (tj priznanie ďalšieho odvolania)“.

Úplné vyhlásenie CDF uvádza:

11. januára 2019 vydal Congresso Kongregácie pre náuku o viere na záver trestného konania vyhlášku, v ktorej sa nachádzal Theodore Edgar McCarrick, emeritný arcibiskup Washingtonu, DC, vinný z nasledujúcich deliktov, zatiaľ čo duchovný: v sviatosti vyznania a hriechov proti šiestej prikázanosti s maloletými as dospelými, s priťažujúcim faktorom zneužitia moci. Kongres uložil mu trest prepustenie z duchovného stavu.

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3154

Dňa 13. februára 2019 sa na riadnom zasadaní (Feria IV) Kongregácie pre náuku viery zobralo odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Po preskúmaní argumentov v odvolaní riadne zasadnutie potvrdilo dekrét Congresso . Toto rozhodnutie bolo notifikované Theodoru McCarrickovi 15. februára 2019. Svätý Otec uznal konečnú povahu tohto rozhodnutia v súlade so zákonom, čím ho urobil res iudicata (t. J. Priznanie ďalšieho odvolania).

Theodore McCarrick bol v roku 1958 vysvätený do kňazstva v New Yorku. V roku 1977 bol vysvätený biskupom a stal sa pomocníkom arcidiecézy New Yorku vtedajšieho kardinála Terence Cooke. McCarrick vstúpil do biskupskej rady a stal sa biskupom v Metuchene v New Jersey v roku 1981, arcibiskupom v Newarku v roku 1986 a arcibiskupom vo Washingtone v roku 2000. Pápež Ján Pavol ho v roku 2001 vyzdvihol na kardinála.

To bolo na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia, keď slúžil ako kňaz v New Yorku, že McCarrick údajne zažil mladého chlapa oltára v katedrále svätého Patrika . Práve toto obvinenie začalo vnútorné vyšetrovanie cirkevnými orgánmi.

V júni 2018 arcidiecéza v New Yorku oznámila obvinenia, že McCarrick obťažoval maloletého chlapca pred desiatimi rokmi, bol považovaný za „dôveryhodný a podložený“.

V čase obvinení McCarrick tvrdil, že nemá „absolútne žiadne spomienky na toto ohlásené zneužitie a verí v mojej nevinnosti.“

Odvtedy sa ďalšie údajné obete, vrátane bývalých seminaristov a kňazov, podrobili podrobnosti sexuálnemu zneužívaniu, ktorému ich McCarrick podrobil. Najznámejšia obeť McCarricka, James Grein, tiež prišla a povedala, že McCarrick ho zneužíval roky, keď začal vo veku 11 rokov.

V júli 2018 prijal pápež Francis McCarrickovu rezignáciu z College of Cardinals a nariadil mu „život modlitby a pokánia, až kým obvinenia proti nemu nebudú skúmané v pravidelnom kánonickom súdnom procese.“ Žije na kláštoroch v Kansase vedľa základnej školy .

Mnohí katolíci požiadali McCarricka, aby bol laicizovaný.

Správny termín pre „defracking“ alebo „laicizáciu“ v kánonickom práve je „prepustenie z kňazského štátu.“ Kánonisti tvrdia, že trest, ktorý McCarrick technicky neznamená, neznamená, že už nie je kňazom ani biskupom ako kňaz a biskup vysvätenie nezmazateľne označuje dušu vysväteného človeka. Ale McCarrick, 88, už nemôže vykonávať žiadne kňazské povinnosti, vrátane slávenia omše, počúvania Spoveďov atď.

Podľa Kánona 290 môže duchovný stratiť duchovný stav prostredníctvom dekrétu cirkevného súdu, ktorý vyhlási neplatnosť jeho vysviacky, alebo pápežským rozhodnutím týkajúcim sa „najzávažnejších príčin.“ Medzi nimi je sexuálne zneužívanie maloletých vo veku 16 rokov.

V decembri sa Grein, teraz vo svojom 60-tych rokoch, stretol s asistentkou okresu v New Yorku Sara Sullivanovou. Podal žiadosť o náhradu škody s arcidiecézou v New Yorku a tvrdí, že McCarrick sa prvýkrát odhalil, keď bol Grein 11 rokov, a podľa jeho advokáta pokračoval v zneužívaní asi 20 rokov. Grein oboznámi okresného obhajcu obvinení 1. novembra a neskôr svedčí o vatikánskych vyšetrovateľoch. Po ukončení vyšetrovania cirkvi bol konečný rozsudok odovzdaný Vatikánu.

Zatiaľ čo sa McCarrickovi neočakáva, že bude čeliť trestnému stíhaniu, pretože obvinenia prekračujú stanovy o obmedzeniach v amerických jurisdikciách, kde sa hovorí, že sa vyskytli, Greinove obvinenia priniesli sústredenie desaťročí a zakrytie vedúcich katolíckych cirkví.

Správy o dnešnom verdikte prichádzajú pred summitom Vatikánu z 21. – 24. februára o administratívnom sexuálnom zneužívaní. Summit s názvom „Ochrana neplnoletých v Cirkvi“ sa zúčastnia vedúci biskupských konferencií z celého sveta.

Stretnutie bolo vyžiadané kvôli zúriacemu verejnému hnevu, najmä v Spojených štátoch amerických, v prípade McCarricka a mnohým ďalším škandálom v oblasti zneužívania, ktoré vyšli najavo v USA, Európe, Latinskej Amerike a Austrálii.

V centre pozornosti McCarrickových škandálov sú tieto nezodpovedané otázky: Prečo toľko cirkevných vodcov zostalo mlčať, keď sa hovorili o tom, že McCarrick bol skorumpovaní seminaristami a kňazmi? A prečo bol jeho obhajoba cez biskupské radové kardináli chránená?

V auguste arcibiskup Carlo Maria Viganò, ktorý slúžil ako apoštolský nuncius v Spojených štátoch od roku 2011 do roku 2016, obvinil pápeža Francisa a vedúcich predstaviteľov Vatikánu, že vedia o údajnom nevhodnom správaní McCarricka.

Napriek tomu, že Benedikt XVI. Sa pokúsil obmedziť verejnú službu McCarricka po tom, ako v roku 2006 odišiel do funkcie arcibiskupa vo Washingtone DC, arcibiskup Viganò tvrdil, že ho Francis rehabilitoval.

Vo svojom výbušnom 11- stranovom svedectve arcibiskup Vigano tiež tvrdí, že McCarrick, ktorý pôsobil ako „dôveryhodný poradca“ pápeža, mu pomohol pri kľúčových stretnutiach v Spojených štátoch, vrátane kardinála Blase Cupicha v Chicagu, ktorému poveril pápež Francis organizovaním nadchádzajúceho summitu Vatikánu o kňazskom sexuálnom zneužívaní.

Pápež Francis nereagoval na obvinenia a Vatikán ešte nezverejnil zistenia sľubovaného vyšetrovania vlastných archívov na McCarricku.

Svätý otec nedávno prijal rezignáciu kardinála Donalda Wuerla ako arcibiskupa vo Washingtone, DC, keď jeho dôveryhodnosť bola spochybnená nad jeho tvrdeniami, že nevedel nič o jeho predchodcovi.

V otvorenom liste uvoľnenom minulý mesiac arcibiskup Viganò vyzval McCarricka, aby sa verejne pokánil , aby „priniesol značnú mieru uzdravenia vážne zranenej a trpiacej Cirkvi“.

McCarrickov pokus o odvolanie sa verdiktu je znakom, že modlitby za jeho pokánie sú stále potrebné.

James Grein vo vyhlásení zverejnenom prostredníctvom svojho právnika dnes povedal, že zatiaľ čo „nič mi nedokáže vrátiť svoje detstvo“ a „tu nie sú žiadni víťazi“ s verdiktom „Dnes som šťastný, že mi pápež veril.“

„Dúfam, že teraz môžem prejsť svoj hnev naposledy. Dúfam, že kardinál McCarrick už nebude môcť využiť silu Ježišovej cirkvi na manipuláciu s rodinami a sexuálne zneužívanie detí, povedala Grein.

alianciazanedelu.sk/archiv/3154
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu pred 49 minútami

To sa mi nezdá, že by niekoho v mladosti vyslali nepriatelia študovať do seminára, aby nám potom mohol robiť zlú reklamu. Nepoznáme ho, ale uvažujem že žiadostivosť bola silnejšia než zábrany a možno si to v duchu aj zľahčoval, že to nie je tak vážne. A asi tam bola aj výdatná práca Zlého, ktorý urobil svoje dielo najprv podnecovaním na hriech a …More
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu pred 49 minútami

To sa mi nezdá, že by niekoho v mladosti vyslali nepriatelia študovať do seminára, aby nám potom mohol robiť zlú reklamu. Nepoznáme ho, ale uvažujem že žiadostivosť bola silnejšia než zábrany a možno si to v duchu aj zľahčoval, že to nie je tak vážne. A asi tam bola aj výdatná práca Zlého, ktorý urobil svoje dielo najprv podnecovaním na hriech a potom hanebným škandálom. Tiež je zaujímavé že popritom získal titul kardinála.
O tých ktorým nejako ublížil si myslím že to neboli dobrí katolíci, keď ho udali možno kvôli vidine mastného odškodného... (Osobne by som mu odpustil a modlil sa za neho.)
Vieš, Amerika je o peniazoch, ako mi povedal jeden známy čo tam bol.niekto by mohol povedať, že je naivné si myslieť ako všetci pedofili ale aj homosexuali v klerickom stave (v KC) su len zmätení, závistlí alebo ináč orientovaní. Tak ako za sociku aj teraz je ten istý duch podvodu ako vo svetských inštituciach, tak aj náboženských, ktorý infiltruje do ich rádov ľudí s nemravnosťami. Je to ako infikovaný vírus, ktorý má za účel zničiť jadro inštitucie. To sa dialo za sociku v Pace in Teris, to sa deje v komunistickej Čine a to sa deje aj navonok slobodnej krajine, či už je to vo Vatikane alebo iných štatoch.

Homosexualna a pedofilna lobby

Prečo si myslíš že ide o udávanie zo strany veriacich alebo aj neveriacich, ked ukazali na pedofilne skutky McCarika?

Vari keby tvoje dieťa znásilnoval, tak by si sa len prizeral a nič nepovedal?

Treba si uvedomiť, že on bol upozornovaný na svoje hriechy a predsa v tom pokračoval, takže keby na neho neukazovali ludia, čo pácha, tak by v tom pokračoval aj nadalej.

Tu predsa neide o dospelých ludí, ale detí, ktoré sa nevedia braniť a my dospelí musíme ich chraniť pred takými vlkmi v ovčom ruchu.
Zedad
Určitě se nás všech bude Būh ptát. Nebo ne?
Je dobře že spravedlnost existuje a povolaní konají: www.vaticannews.va/…/kardinal-mccarr…
Zedad
Dnes je tato nemoc velmi líbivá. Máme přece pochody pražskéhé pýchy. Divadelní hra v Brně se znásilňováním je rouhání.
Zedad
Hmmmm nemoc, za kterou je člověk trestně odpovědný!
Chudák... Ako to len mohol? Asi je to choroba a neschopnosť sa ovládať. Nech mu je Pán milostivý.
Možno je jeden s tých nastrčených do cirkvi, čo zamerne mali cirkev zdiskreditovať, čas ukaže
Libor Halik likes this.
To sa mi nezdá, že by niekoho v mladosti vyslali nepriatelia študovať do seminára, aby nám potom mohol robiť zlú reklamu. Nepoznáme ho, ale uvažujem že žiadostivosť bola silnejšia než zábrany a možno si to v duchu aj zľahčoval, že to nie je tak vážne. A asi tam bola aj výdatná práca Zlého, ktorý urobil svoje dielo najprv podnecovaním na hriech a potom hanebným škandálom. Tiež je zaujímavé že …More
To sa mi nezdá, že by niekoho v mladosti vyslali nepriatelia študovať do seminára, aby nám potom mohol robiť zlú reklamu. Nepoznáme ho, ale uvažujem že žiadostivosť bola silnejšia než zábrany a možno si to v duchu aj zľahčoval, že to nie je tak vážne. A asi tam bola aj výdatná práca Zlého, ktorý urobil svoje dielo najprv podnecovaním na hriech a potom hanebným škandálom. Tiež je zaujímavé že popritom získal titul kardinála.
O tých ktorým nejako ublížil si myslím že to neboli dobrí katolíci, keď ho udali možno kvôli vidine mastného odškodného... (Osobne by som mu odpustil a modlil sa za neho.)
Vieš, Amerika je o peniazoch, ako mi povedal jeden známy čo tam bol.
Ano, dříve to bylo skoro jako ideologické klišé, ale mnohdy je to o tom strýčkovi Skrblíkovi a nebo Montgomery Burnsovi.... A američtí právníci leckdy hledají více svou obživu než spravedlnost.... Ale to je asi všude podobné.... V každém případě, za každý čin je třeba nést následky.... A jen drobně dodám - nemysleme si, že katolická církev to má jednoduché, rádi se na ni kdokoli zahojí. Děláte …More
Ano, dříve to bylo skoro jako ideologické klišé, ale mnohdy je to o tom strýčkovi Skrblíkovi a nebo Montgomery Burnsovi.... A američtí právníci leckdy hledají více svou obživu než spravedlnost.... Ale to je asi všude podobné.... V každém případě, za každý čin je třeba nést následky.... A jen drobně dodám - nemysleme si, že katolická církev to má jednoduché, rádi se na ni kdokoli zahojí. Děláte ze sebe svatoušky? Tak holt vám ukážeme a ještě přiložíme.... Žel církev podlamují i ti, kdo jsou její součástí a to i laickou, když podvracejí a očerňují.... Nenechme se mýlit, církev to nikdy neměla jednoduché. Slovo zloby se nedá jen tak vrátit zpět.... Špína zůstává a žádný Ariel ji nevypere....
Kallistratos
samozrejme, že keď sa veriaci rodič dozvie že jeho dieťa niekto navádzal na zlé alebo obťažoval, tak nebude ľahostajný a pokúsi sa nejako zasiahnuť, či už osobne a diskrétne, alebo prípad zverejní a požiada Cirkev o nemalé odškodné. Aj u nás bol známy prípad, keď sa kňaz v rokoch zahľadel do školáčky a prišlo tam vraj aj k nejakému fyzickému kontaktu, no a matka dievčaťa ho udala. …More
Kallistratos
samozrejme, že keď sa veriaci rodič dozvie že jeho dieťa niekto navádzal na zlé alebo obťažoval, tak nebude ľahostajný a pokúsi sa nejako zasiahnuť, či už osobne a diskrétne, alebo prípad zverejní a požiada Cirkev o nemalé odškodné. Aj u nás bol známy prípad, keď sa kňaz v rokoch zahľadel do školáčky a prišlo tam vraj aj k nejakému fyzickému kontaktu, no a matka dievčaťa ho udala. Škandál bol samozrejme pretriasaný v médiách a dotyčného kňaza na čas preložili slúžiť do hospicu. Potom som ho už viac nestretol a nevedno čo je s ním.

10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. (...) 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.
V ČR jsou velice přísní. Vím, že Dominik je v tomto směru neúprosný. Stačí malý náznak a i podezření a dotyčný je skárán a ihned přeložen.... A to aniž by bylo zřetelně prokázáno provinění. Někdy se náš "milovaný" ateistický tisk vydatně přiživí ... A to jen stačí, že kněz nebohou dívenku dvakrát přikryje dekou.... Ale prevence je nutná, však i staré brožurky radili kněžím, aby v kupé necestovali…More
V ČR jsou velice přísní. Vím, že Dominik je v tomto směru neúprosný. Stačí malý náznak a i podezření a dotyčný je skárán a ihned přeložen.... A to aniž by bylo zřetelně prokázáno provinění. Někdy se náš "milovaný" ateistický tisk vydatně přiživí ... A to jen stačí, že kněz nebohou dívenku dvakrát přikryje dekou.... Ale prevence je nutná, však i staré brožurky radili kněžím, aby v kupé necestovali sami s ženami :) A nebo knížečky od p. Tomíška Kněz jinochům. Jistě znáte v atraktivním přebalu z poválečné doby....
Zedad
Kallistratos neznám tvoje knížečky.
Pán vedel akú silu môže mať pokušenie, a tak vyriekol že lepšie je odseknúť si nohy a ruky a vylúpnuť si oči. V praxi to znamená zatvoriť sa najlepšie do klauzúry, kde je priestor na pokánie.
Zedad
Kallistratos zneužívání, o kterém píšeš, to není jenom v Církvi. Je to celosvětový problém, no a k tomu nestačí tvoje foukání na bolístky, a nepomůže ani tvoje slovo. Ty, se můžeš modlit. Jasné slovo k tomu má říkat papež!
Zedad
a toto sa stávalo vždy v minulosti, alebo len táto doba je tým natoľko poznačená? Ktovie kde je príčina tohoto hriešneho javu nielen u kresťanov.
Kdo má tematickou knihovnu tak ony "knížečky" zná.... Možná jen lidé jsou líní číst a čtou jen internety :)) Pak není divu, že to tak vypadá, když ultimativnost s netrpělivostí si ruku podá :) Doporučuji aspoň farní knihovny... Pak se nebudeme dozvídat bláboly internetových snílků a generování spamů a to nejen v mailové poště. Je třeba zabořit pluh trochu hlouběji a nebát se kamenů, které občas …More
Kdo má tematickou knihovnu tak ony "knížečky" zná.... Možná jen lidé jsou líní číst a čtou jen internety :)) Pak není divu, že to tak vypadá, když ultimativnost s netrpělivostí si ruku podá :) Doporučuji aspoň farní knihovny... Pak se nebudeme dozvídat bláboly internetových snílků a generování spamů a to nejen v mailové poště. Je třeba zabořit pluh trochu hlouběji a nebát se kamenů, které občas vylezou....
Kallistratos
a o čom také knižky pojednávajú, nemáš to pre zaujímavosť aj elektro-forme? Môžbyť poučné čítanie pre skazenú hlinu. Síce som ďaleko od toho žebych na niekoho siahol, ale moje oko je občas ťažko ustrážiteľné.
Občas je dobré si přečíst tvorbu starou přes generace. Něco je poučné, něco úsměvné.... Je to jak staré filmové dokumenty. Když nyní čteme a nahlížíme na to ex post přináší to leckdy poučení. Jak filmy pro pamětníky, kde občas sleduji mimo samotného děje i reálie co běží na pozadí, budovy, auta, lidi, ulice, způsob hovoru, sociální poměry... Jinak to vnímal člověk v roce 1935 a jinak 2019. No …More
Občas je dobré si přečíst tvorbu starou přes generace. Něco je poučné, něco úsměvné.... Je to jak staré filmové dokumenty. Když nyní čteme a nahlížíme na to ex post přináší to leckdy poučení. Jak filmy pro pamětníky, kde občas sleduji mimo samotného děje i reálie co běží na pozadí, budovy, auta, lidi, ulice, způsob hovoru, sociální poměry... Jinak to vnímal člověk v roce 1935 a jinak 2019. No nebylo to skvělé? :) www.kinobox.cz/…/jen_ceske

V elektroformě nemám nic :)
Kallistratos
A všimol si si na tých krásnych starých českých a slovenských filmoch alebo aj reportážach, že ľudia mali vtedy iný hlas? Vtedajší ľudia aj fyzicky vypadali ináč.
Pozri si napríklad nejaký dokument o budovaní socializmu po vojne, akú neopakovateľnú farbu a tón má sprevádzajúci hlas. :-)
A Hoj!
Kallistratos likes this.
ja viem... to je odveka taktika..najprv povýšiť a potom ponížiť.
Chceš niekoho usvedčiť z hriechu, najprv ho treba ukazať na svetlo.
McCarrickův homosexuálny priateľ bol teraz povýšen: 14.2.2019 František jmenoval sodomitu camerlengem pro papežské volby ! Pre @Peter(skala)
Kallistratos tu mas ovocie tvojich povolanych.
myslim si, že štatne organy USA len čakali na toto papežovo rozhodnutie (ochranu) a teraz ho budia sudiť ako civilistu. Inkvizícia (Kongregacia...) urobila svoje a ostatné ostáva na svetský urad.
James Grein vo vyhlásení zverejnenom prostredníctvom svojho právnika dnes povedal, že zatiaľ čo „nič mi nedokáže vrátiť svoje detstvo“ a „tu nie sú žiadni víťazi“ s verdiktom „Dnes som šťastný, že mi pápež veril.“

„Dúfam, že teraz môžem prekročiť svoj hnev naposledy. Dúfam, že kardinál McCarrick už nebude môcť využiť silu Ježišovej cirkvi na manipuláciu s rodinami a sexuálne zneužívanie detí,
More
James Grein vo vyhlásení zverejnenom prostredníctvom svojho právnika dnes povedal, že zatiaľ čo „nič mi nedokáže vrátiť svoje detstvo“ a „tu nie sú žiadni víťazi“ s verdiktom „Dnes som šťastný, že mi pápež veril.“

„Dúfam, že teraz môžem prekročiť svoj hnev naposledy. Dúfam, že kardinál McCarrick už nebude môcť využiť silu Ježišovej cirkvi na manipuláciu s rodinami a sexuálne zneužívanie detí,
povedala Grein.
Libor Halik likes this.
McCarrick bol iba laicizovaný. A kedy bude potrestaný? Kedy tohto homosexuálneho pedofila dajú do vazenia? Kedy bude jeho poprava? Najznámejšia obeť McCarricka, James Grein, tiež prišla a povedala, že McCarrick ho zneužíval roky, keď začal vo veku 11 rokov.
Lebo bez strachu z potrestania nebude robiť žiadne pokánie tento predátor.