Zorrro
Odpuszczenie win i kar daje sw.Spowiedz...ale nie odpuszcza kar czyśccowych.
Ten niezwykły odpust daje to co jedynie dać może.chrzest. Zabiera winy i kary także czyścowe.... Stajemy się jakbyśmy byli nowo narodzeni bez żadnych obciążeń złymi czynami.
mk2017 likes this.
Mariusz Pawełczuk39 likes this.