14:43
monsko
121.4K

Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku

Rozália Celakowna a jej misia. Idea intronizácie je načrtnutá v predkoncilných dokumentoch pápežov. Po koncile je však myšlienka Kristovho Kráľovstva vytláčaná i popieraná...
monsko
Poznámka - oprava: sľuby Jána Kazimíra sa uskutočnili 1. apríla. V poľštine je apríl kwiecień, čo som omylom preložila ako máj.
Ignac72 and 2 more users like this.
Ignac72 likes this.
Libor Halik likes this.