Książka Ratzingera i Saraha wywołała "gniew piekieł" – biskup Schneider

Biskup z Kazachstanu, Athanasius Schneider, podziękował kardynałowi Sarahowi „z głębi serca” za napisanie książki „Des profondeurs de nos coeurs” [Z dna naszych serc]. W oświadczeniu z 14 stycznia …
PiotrM
Prawowity Piotr zabrał głos.Nie może być dwóch Piotrów na jednym tronie. Dopóki król żyje, książę stoi obok!
pmichal
Bp Schneider ma inne zdanie w tej kwestii i Franciszka uważa za aktualnego papieża. Wg niego opinia, że heretyk ipsco facto przestaje być papieżem, jest tylko opinią teologiczną i nie należy do Nieomylnego Magisterium Kościoła.
PiotrM
Papież Benedykt XVI nigdy nie zdjął bieli Papieskiej i ie podpisał zrzeczenia Papiestwa. Dlatego Franciszek zawsze powtarzał: Nie nazywajcie mnie Papieżem tylko Biskupem Rzymu. Od kiedy to dwa trony są w jednym Królestwie. Na marginesie: Modlę się i za Papieża i za Biskupa Rzymu! Koniec dialogu.
pmichal
Widzę, żeś "mądrzejszy" w tym zakresie od bpa Schneidera. Pokora to cnota. Warto po nią sięgać... Koniec dialogu.
niewolnicaMaryi likes this.
grg89
Nie znamy też głównego powodu rzekomego ustąpienia papieża Benedykta XVI . Papież Benedykt XVI jako swoje powody nie musiał podać głównej prawdy , lecz mógł powiedzieć prawdę mniejszą jak np. choćby słabsze zdrowie , starcze otępienie umysłu które mogłoby wystąpić i źle wpłynąć na dalszą posługę . Nie można wykluczyć tego że ustąpić Benedyktowi XVI mógł nakazać sam Bóg . Że zło , obłuda i …More
Nie znamy też głównego powodu rzekomego ustąpienia papieża Benedykta XVI . Papież Benedykt XVI jako swoje powody nie musiał podać głównej prawdy , lecz mógł powiedzieć prawdę mniejszą jak np. choćby słabsze zdrowie , starcze otępienie umysłu które mogłoby wystąpić i źle wpłynąć na dalszą posługę . Nie można wykluczyć tego że ustąpić Benedyktowi XVI mógł nakazać sam Bóg . Że zło , obłuda i pozorna wiara i miłość do tak wielkiego stopnia urosły wśród ludu katolickiego a zwłaszcza duchowieństwa że na tron Piotrowy mógł zostać wybrany człowiek podejrzany , aby wierni Jezusowi zostali wypróbowani i przeszli "do następnego etapu na drodze łaski " , a żyjący fantazyjną wiarą , i ewangelią sukcesu i bałwochwalstwem , lub "bo większość to znaczy dobrze" itd aby za swoją głupotę i bezmyślność i zamknięte serce na Jezusa , zostali z tym w co sami wierzą i za kim idą na wieki według swej woli . Samo to że zwierzchnik kościoła równa Jezusa Boga jedynego do innych religii i bożków , jest dla Boga obraźliwe i jest to podważanie "swojego " autorytetu papieskiego . Bo autorem kapłaństwa czy namiestnika Chrystusa , nie jest człowiek np Franciszek , ale sam Bóg . Więc pychą jest jeżeli człowiek coś zmienia i eksperymentuje , bo to znaczy że stawia się wyżej nad Słowo Boże które na wieki jest to same i nie zmienialne
PiotrM and 2 more users like this.
PiotrM likes this.
trio plus likes this.
alex 7 likes this.