Language
One page
7 844
johnfrax

Vatikán uverejní normy súkromných zjavení

Dokument obsahuje cirkevné normy na rozlišovanie pravosti tak zvaných„súkromných zjavení“.
johnfrax
Ja len dodám,že kathnet sa v tomto nemýlilo.
Má svoj postoj,ano ,ohradila sa voči nemu skupina biskupov,ktorí prevádzkujú knikupectvo a int,stránky s tvrdou pornografiou,pretože im kathnet šlapalo na päty.
johnfrax
Chcelo by to lepší preklad,ale ak vieme,o čom je reč,pochopíme o čo sa jedná.Ide o že to bolo pod
" sub Secreto pápežský ",
Ale bavíme sa vlastne o nepodstatnom probléme,podstatné je to,že to bude oficálne zverejnené .

Pravidlá pre konanie v rozlišovaní údajných zjavení a objavy

Predslov (kardinál William Levada, prefekt)

lavignadelsignore.blogspot.com/…/norme-sopra-il-…

--------------------… More
johnfrax
UTORKA 28.FEBRUÁRA 2012

Ďakujem Tornielli teraz máme latinský text z roku 1978 normám vatikánskych pre posudzovanie odhalenie a zjavenia. A teraz nová výzva ....

Nebolo kam, to bolo nikdy publikované, a to aj Acta Apostolicae sedis . V skutočnosti je tento dokument (Štandardy 1978 CDF, ktorými sa cesta vpred v hierarchii v prípade súkromných zjavení a zjavenia), bolo mi povedané, že je " … More
johnfrax
Ale tiež dôležitá skutočnosť, že bude zverejnený vo chvíli, keď medzinárodná komisia vytvorená vo Vatikáne vyšetruje údajné mariánske zjavenia v malej dedine Medjugorje, Bosna, fenomén celosvetovej slávy s tisíckami nadšených stúpencov a kritikov, na ktoré je Svätá stolica ochotný pravidlo, podľa objektívnych kritérií, ktoré bude teraz k dispozícii pre všetky prípady zjavenia.

Andres Beltramo… More
johnfrax
Username.
Ten dokument bol tajný a kto by ho zverejnil podliehal trestu exkomunikácie.
Je pravda,že dokument bol napriek tomu zverejnený,ale neoficiálne,teda nebolo to potvrdené Vatikánom a mohlo sa len dohadovať,či je pravý a či jeho obsah hovorí pravdu.

Teraz ide o oficiálne zverejnenie ktoré vylúči všetky dohady a pochyby.

www.vatican.va/…/rc_con_cfaith_d…