Language
472
ŚW.FILOMENA

Orędzia Marii Bożego Miłosierdzia. Stanowisko Kościoła a Objawienia Boże

___________________________________________________ Zgodnie z Dekretem Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdzonym przez JŚ papieża Pawła VI (14 października 1966) artykuły 1399 i 2318 Prawa Kanonicznego …
ŚW.FILOMENA mentioned this post in Matka Zbawienia: Mój Syn planuje wielką odnowę na ziemi w tym czasie, a to spowoduje wiele bólu.