30:18

Satanističtí vůdcové židů křesťany rozdělili, pak poateističtěli a dávají muslimům k sežrání

Ve sporu má NZákon přednost před SZákonem, neboť Syn Boží se stal i člověkem a před ukřižováním dal apoštolům moc opakováním Jeho slov proměňovat chléb a víno v Něj, v Syna Božího. Znamení …More
Ve sporu má NZákon přednost před SZákonem, neboť Syn Boží se stal i člověkem a před ukřižováním dal apoštolům moc opakováním Jeho slov proměňovat chléb a víno v Něj, v Syna Božího. Znamení eucharistických zázraků jsou na desítkách míst Evropy. Gal 2,15-3,1; Evangelium sv. Matouše 22,1-15.
apredsasatoci likes this.