tahamata
7713.9K

List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...

Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła.
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła.

Niniejszy dokument Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że …More
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowaniedyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że …More
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowaniedyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.
stanislawp
o tutaj
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła
======
=====
Wygląda na to, że ten dokument potrzeba panu Krzysiowi przetłumaczyć z polskiego na nasze...
1. W …More
o tutaj
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła
======
=====
Wygląda na to, że ten dokument potrzeba panu Krzysiowi przetłumaczyć z polskiego na nasze...
1. W wymienionej diecezji wymuszano Komunię na stojaco
2. Jest to wbrew nauce Kościoła
tahamata
@polski
chwalmy Pana, bo Pan daje wszystkim, każdemu z hojnością, każdemu w wystarczającej ilości
polski
@tahamata
"nie lubi nadmiaru" - całe szczęście, że są ludzie nie lubiący nadmiaru i całe szczęście, że Bóg daje wszystko z hojnością
tahamata
...zna jako tako... bo nie lubi nadmiaru, nazbyt skomplikowanych słów w prostych kwestiach... i odnosi się to i do JP2 i do Ciebie polski
polski
@Królowanie

Wydaje się, że Tahamata zna encyklikę Jana Pawła II o zagadnieniach stosunku wiary do rozumu... sądząc po jego milczeniu. Jan Paweł II sugeruje, conajmniej, że kiedy myślimy systematycznie o Bogu (czyli uprawiamy teologię), zakładamy jakąś filozofię. Wiadomo skądinąd, że św. Tomasz z Akwinu uprawiał teologię zakładając, że dobrą służebnicą teologii jest filozofia arystotelesowska, …More
@Królowanie

Wydaje się, że Tahamata zna encyklikę Jana Pawła II o zagadnieniach stosunku wiary do rozumu... sądząc po jego milczeniu. Jan Paweł II sugeruje, conajmniej, że kiedy myślimy systematycznie o Bogu (czyli uprawiamy teologię), zakładamy jakąś filozofię. Wiadomo skądinąd, że św. Tomasz z Akwinu uprawiał teologię zakładając, że dobrą służebnicą teologii jest filozofia arystotelesowska, zaś św. Augustyn uprawiał teologię zakładając, że dobrą służebnicą teologii jest filozofia platońska. Luter opierał się w warstwie filozoficznej i teologicznej na św. Augustynie, ale nie do końca, więc stąd moje sformułowanie, że "wyjechała mu Eucharystia".
Co do drugiej kwestii - czy Józef, Maryja i Jezus byli żydami (Żydami) ? Tej kwestii nie poruszałem (bo nie było mi potrzebne). Byli z pewnością ludźmi (i to w pełni). Byli z pewnością członkami ówczesnego narodu żydowskiego.
Co do trzeciej kwestii - czy Ewangelia to tylko Duch Święty ? Nie wiem skąd ten problem w tym miejscu u Ciebie Królowanie ? Jeśli zaś ustosunkowac się, to tylko po katolicku: Nie tylko Duch Święty. Również Jezus z Nazaretu. Również Jego Apostołowie: Mateusz, Marek i Jan, a ponadto Łukasz. Każdy z nich pozostawił na Ewangeliach swoje człowiecze "piętno". A i to nie wszystko - odsyłam do porządnego wykładu historii kształtowania się Biblii, w szczególności Ewangelii. Nadmienię tylko, że pisemne sformułowanie Ewangelii w dzisiejszej postaci nastąpiło wiele lat po śmierci Pana Jezusa.
I jeszcze osobista uwaga - nie pokrólujesz sobie Królowanie bez porządnego przygotowania. Będziesz musiał pobrudzić się pracami późniejszymi od Piusa (no właśnie nie wiem - którego ?)
polski 2014-12-22 19:31:51
@tahamata
Stary Testament objawia prawdę. Nowy Testament objawia pełnię prawdy. Taka jest nasza wiara.
Arystoteles nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Tomasz z Akwinu, ale kiedy Tomasz w wizji przedśmiertnej pełniej ujrzał prawdę, powiedział, że jego dzieła to "słoma".
Platon nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św.…More
polski 2014-12-22 19:31:51
@tahamata
Stary Testament objawia prawdę. Nowy Testament objawia pełnię prawdy. Taka jest nasza wiara.
Arystoteles nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Tomasz z Akwinu, ale kiedy Tomasz w wizji przedśmiertnej pełniej ujrzał prawdę, powiedział, że jego dzieła to "słoma".
Platon nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Augustyn, ale Luter tak się w filozofii zagalopował, że "wyjechała" mu poza koncepcję... Eucharystia.
======================================================================
....św. Tomasz nie jest autorem Ewangelii to po pierwsze .......a EWANGELIA nie ma nic wspólnego ani z Platonami ani z filozofami -tu działa JEDYNIE Duch Święty !
polski
ad polski 2014-12-22 23:23:57

O pewnym aspekcie wyższości znaków drogowych

- Quo vadis Domine ?
- Idę przez pole za ciebie pracować na polu, na które kazałem ci iść, bo drogami publicznymi, które wybrałeś do fajrantu byś tam nie dotarł.
polski
@tahamata
Miło, nawet - bardzo miło. Z tą wyższością to jest tak, jak wyższość znaków drogowych nad nami. Prawdą jest jednak, że w świecie ducha raczej idziemy przez pole, a nie drogami publicznymi. (Co innego, kiedy ktoś jest na Drodze, bo wówczas Droga martwi się o niego, a on sam - o nic, bo nawet jego nogi same tańczą). Szkoda, że nie oglądałeś …More
@tahamata
Miło, nawet - bardzo miło. Z tą wyższością to jest tak, jak wyższość znaków drogowych nad nami. Prawdą jest jednak, że w świecie ducha raczej idziemy przez pole, a nie drogami publicznymi. (Co innego, kiedy ktoś jest na Drodze, bo wówczas Droga martwi się o niego, a on sam - o nic, bo nawet jego nogi same tańczą). Szkoda, że nie oglądałeś filmu na TVP 1 o Papieżowych zaułkach Buenos Aires i Papieżu w zaułkach, który właśnie skończył się, bo od razu byś zrozumiał o co mi chodzi. (W tangu, jeśli należysz do niego a ono do ciebie, nogi same tańczą).
tahamata
To miło @polski, że zgadzamy się na wyższość Katechizmu nad naszym poglądami.
polski
@tahamata
Nie. Sformułowania katechizmowe są OFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym nieomylną naukę. Ja jestem NIEOFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym różne rzeczy. Z KKK możesz "jak w dym", ze mną - trzeba uważać. KKK jest sformułowany, ja żywy (może już nie tak bardzo jak rtęć).
More
@tahamata
Nie. Sformułowania katechizmowe są OFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym nieomylną naukę. Ja jestem NIEOFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym różne rzeczy. Z KKK możesz "jak w dym", ze mną - trzeba uważać. KKK jest sformułowany, ja żywy (może już nie tak bardzo jak rtęć).
Jeśli idzie o urodziwe i dobre starocie, polecam pisma św. Grzegorza z Elwiry. Nazwalibyście go hiper "neonem" , choć on z Ojców Zachodnich był jednym z bardzo niewielu, którzy nie pozwolili na arianizm. Niestety, jego pisma są dostępne chyba tylko po hiszpańsku (dla znającego łacinę Google tłumacz wystarczy dla gimnastyki z Gregory'm Baeticus'em)
tahamata
Skoro Twoje sformułowania @polski nie są lepsze od katechizmowych, to i katechizmowe nie są lepsze od Twoich. Wniosek: nie warto czytać ani jednych, ani drugich, bo nazbyt zawiłe i namotane... Zalecam Katechizm Rzymski lub Katechizm św. Piusa X lub kardynała Gasparriego.
polski
@tahamata
Sformułowania moje nie są lepsze od sformułowań KKK. Moje sformułowania mają tylko tę "przewagę", że są ŚWIADECTWEM. (Ani Trydentu, ani KKK nie da się zamknąć "w słoiku" /in vitro/). Kościół to żywe jego członki. Co innego, gdyby moje sformułowania były sprzeczne z KKK.
tahamata
polski 2014-12-22 21:12:26
---------------------
Wybacz, ale muszę to usunąć. Nie godzę się by nazywać słomą fundamenty wiary Kościoła.

KKK 81 "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym …More
polski 2014-12-22 21:12:26
---------------------
Wybacz, ale muszę to usunąć. Nie godzę się by nazywać słomą fundamenty wiary Kościoła.

KKK 81 "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali".
KKK 82 Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia, "osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 9.
tahamata
Jakiekolwiek faworyzowanie Ducha Świętego jest niebezpiecznym nadużyciem i godzi w dogmatyczną trynitarność Boga. Przypisywanie Duchowi Świętemu wywoływania nierozumnego bełkotu u tzw. charyzmatyków bezpośrednio godzi w potęgę Boga. To bynajmniej nie jest to samo, co dar języków.
polski
@tahamata
Obarczony jest ludzką ułomnością. Tak, jak Arystoteles. Tak, jak Platon. Tak jak sformułowania Soboru Trydenckiego, które moim zdaniem dalekiego są od urody sformułowań Symbolu Nicejskiego i Konstantynopolitańskiego. Od urody języka Grzegorza z Nazjanzu i jego bliskich.
Każde sformułowanie jest obarczone "pewną dowolnością". Każda filozofia dobra, może być lepsza. Jan Paweł II znał i …More
@tahamata
Obarczony jest ludzką ułomnością. Tak, jak Arystoteles. Tak, jak Platon. Tak jak sformułowania Soboru Trydenckiego, które moim zdaniem dalekiego są od urody sformułowań Symbolu Nicejskiego i Konstantynopolitańskiego. Od urody języka Grzegorza z Nazjanzu i jego bliskich.
Każde sformułowanie jest obarczone "pewną dowolnością". Każda filozofia dobra, może być lepsza. Jan Paweł II znał i cenił różne szkoły, ale to była znajomość i docenienie dla obcych "języków". Był neotomistą (jeśli dobrze pamiętam takie wyznanie uczynił w refleksjach zawartych w "Pamięci i tożsamości".
tahamata
Nie przekonuje mnie tekst "Zrastają się jakoś"... bo nie rozmawiamy o pieczeniu sernika. Stąd też irytuje mnie modernistyczny katechizm, bo jest hmm... obarczony pewną dowolnością.
polski
@tahamata
W pełni podzielam przytoczony przez Ciebie KKK 80. "Ściśle się łączą i komunikują". "Zdążają do tego samego celu". "Zrastają się jakoś".
Nie jest to jedyne przedstawienie Kościoła wg obrazu ludzkiego małżeństwa. Jednak Rzeczywistość nadprzyrodzona bardzo przerasta ludzkie obrazy.
tahamata
@polski
Nie obraź się, lecz Twoje rozmiłowanie w Starym i Nowym Testamencie jest mało katolickie, zatem mało w nim prawdy. Z całym szacunkiem, ale na protestancko-neokatechumenalne wstawki wystarcza sam katechizm:
KKK 80 "Tradycja święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu" (Sobór …More
@polski
Nie obraź się, lecz Twoje rozmiłowanie w Starym i Nowym Testamencie jest mało katolickie, zatem mało w nim prawdy. Z całym szacunkiem, ale na protestancko-neokatechumenalne wstawki wystarcza sam katechizm:
KKK 80 "Tradycja święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 9). Tradycja i Pismo święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swoimi "przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20).
polski
@tahamata

Stary Testament objawia prawdę. Nowy Testament objawia pełnię prawdy. Taka jest nasza wiara.
Arystoteles nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Tomasz z Akwinu, ale kiedy Tomasz w wizji przedśmiertnej pełniej ujrzał prawdę, powiedział, że jego dzieła to "słoma".
Platon nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Augustyn, ale Luter tak …More
@tahamata

Stary Testament objawia prawdę. Nowy Testament objawia pełnię prawdy. Taka jest nasza wiara.
Arystoteles nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Tomasz z Akwinu, ale kiedy Tomasz w wizji przedśmiertnej pełniej ujrzał prawdę, powiedział, że jego dzieła to "słoma".
Platon nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Augustyn, ale Luter tak się w filozofii zagalopował, że "wyjechała" mu poza koncepcję... Eucharystia.
tahamata
polski 2014-12-22 16:57:37
>>wierzy się tylko w część prawdy<< powiedział Ojciec święty. W Święta wierzyć pełniej - możnaby postulować !
---------------------------
Mądre to raczej nie jest. Prawda jest obiektywna, zawsze jest pełna, zamknięta. Wierzyć w część prawdy to zakłamywać rzeczywistość.
tahamata
kryzys po SWII = nowa wiosna Kościoła
One more comment from tahamata
tahamata
Czemu prawda ich tak boli? To proste... bo skala wypaczeń stawia pod znakiem zapytania to mityczne posłuszeństwo wielkiej rzeszy polskich kapłanów. Cóż z tego, że są posłuszni proboszczowi czy biskupowi, jeśli wszyscy społem czynią inaczej niż zaleca Stolica Apostolska.
stanislawp
Iluż to forumowiczów cierpi tutaj gdy głosi się prawdy oczywiste jak te że Komunia na stojąco nie jest zgodna z nauką KK
Cierpią też gdy tę prawdę podaje się jednoznacznie, że Komunia na kolanach jest zgodna z Nauką Kościoła
Krzysio, binio, polski, aron aż ich skręca gdy te prawdy tutaj padają...
No ale dlaczego ich prawda boli?
Czemu pomawiają klękających o najgorsze inntencje?
Czemu zabraniają…More
Iluż to forumowiczów cierpi tutaj gdy głosi się prawdy oczywiste jak te że Komunia na stojąco nie jest zgodna z nauką KK
Cierpią też gdy tę prawdę podaje się jednoznacznie, że Komunia na kolanach jest zgodna z Nauką Kościoła
Krzysio, binio, polski, aron aż ich skręca gdy te prawdy tutaj padają...
No ale dlaczego ich prawda boli?
Czemu pomawiają klękających o najgorsze inntencje?
Czemu zabraniają klekającym domagać się klęczników?
tahamata
Pragnę zauważyć, że tytuł najbardziej odpowiadał prawdzie w pierwotnej formie.
tahamata
Powyższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument pewna polska Kuria przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji
2 more comments from tahamata
tahamata
Poprawiłem tytuł i treść, żeby gloryjnych donosicieli pozbawić argumentów. Przypominam, że mam prawo tytułować sobie artykuły w każdy sposób, jaki mi przyjdzie do głowy.
tahamata
Doskonale rozumiem, że Watykan i sam kardynał chciał ukryć swą tożsamość, bo jak wynika z lektury nie ma się czym szczycić. Oby sól była słona....
stanislawp
Powstań i świeć
in humilitate servire 2014-12-22 08:04:34
Kolejna fałszywka,jakich wiele na tym portalu
============
re
że list był skierowany do arcydiecezji wrocławskiej wie każdy a Twoje akcje są typowym zakłamywaniem oczywistości
KTÓRE ZWIERZĘTA SĄ WEDŁUG BIBLII CZYSTE, A KTÓRE NIECZYSTE? OTO LISTA
ona 2014-12-22 13:59:45
====================================================================
wy żydzi macie swoje prawa my katolicy mamy Swoje :
13 «Zabijaj, Piotrze i jedz!» - odezwał się do niego głos. 14 «O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego» - odpowiedział Piotr. 15 A głos znowu …More
KTÓRE ZWIERZĘTA SĄ WEDŁUG BIBLII CZYSTE, A KTÓRE NIECZYSTE? OTO LISTA
ona 2014-12-22 13:59:45
====================================================================
wy żydzi macie swoje prawa my katolicy mamy Swoje :
13 «Zabijaj, Piotrze i jedz!» - odezwał się do niego głos. 14 «O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego» - odpowiedział Piotr. 15 A głos znowu po raz drugi do niego: «Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił». 16 Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba.
".....W świetle prawa „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą...."
=================================================================
....bo te " właściwe " - jest JEDYNYM godnym przyjmowaniem Boga do swojego serca .
stanislawp
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany
do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks.
Kord. Henryka Gulbinowicza w zwiazku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych
przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument
Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji
www.duchprawdy.com/…More
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany
do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks.
Kord. Henryka Gulbinowicza w zwiazku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych
przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument
Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji
www.duchprawdy.com/eucharystia_na_…
stanislawp
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła
======
=====
Wygląda na to, że ten dokument potrzeba panu Krzysiowi przetłumaczyć z polskiego na nasze...
1. W wymieni…More
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła
======
=====
Wygląda na to, że ten dokument potrzeba panu Krzysiowi przetłumaczyć z polskiego na nasze...
1. W wymienionej diecezji wymuszano Komunię na stojaco
2. Jest to wbrew nauce Kościoła
tahamata
To ja Ciebie nie blokuję? Przepraszam.
tahamata
wojciechowskikrzysztof 2014-12-21 20:02:07
tahamata 2014-12-21 19:43:31
Podniesienie ludu z kolan to problem Kościoła.
----------------------------------------------
A czy to stwierdzenie nie świadczy, o tym że w Kościele się nie klęczy, lub są starania by nie klękano. Co jest kłamstwem.
===================
To jest Twoje kłamstwo, które jest większe niż to poprzednie oszczerstwo, za które …More
wojciechowskikrzysztof 2014-12-21 20:02:07
tahamata 2014-12-21 19:43:31
Podniesienie ludu z kolan to problem Kościoła.
----------------------------------------------
A czy to stwierdzenie nie świadczy, o tym że w Kościele się nie klęczy, lub są starania by nie klękano. Co jest kłamstwem.
===================
To jest Twoje kłamstwo, które jest większe niż to poprzednie oszczerstwo, za które nie przeprosiłeś. Są starania o to, by nie klękano. Dowód przeczytaj sobie wyżej.
2 more comments from tahamata
tahamata
Kongregacja [...] uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).
tahamata
Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.
-Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej.

Kongregacja [...] uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych …
More
-Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej.

Kongregacja [...] uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).-
tahamata
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,

KONGREGACJA DS. …More
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. n. 1322/02/L
Rzym, l lipca 2002 r.
malgorzata__13
Stanisławie,życzymy Ci również Pokoju serca,Łaski PANA JEZUSA i wytrwałości w godnym przyjmowaniu Komunii Świętej.Niech DUCH Święty oświeci twojego proboszcza w sprawie klęczników.
stanislawp
Na tym forum, oprócz zwolenników Bractwa PX nikt mnie nie poparł w akcji uświadamiania -
"Czym jest Nakaz Papieża Benedykta 16 aby wrócic do jedynej godnej formy Komunii św na Kolanach, z Pateną i klęcznik lub balaski..."

Jeszcze do niedawna sam nie byłem pewny czy te dwie formy są równoprawne czy nie.
Tak je tutaj przedstawiali moderniści., z wnioskiem, że skoro równoprawne to czemu sie upierać…More
Na tym forum, oprócz zwolenników Bractwa PX nikt mnie nie poparł w akcji uświadamiania -
"Czym jest Nakaz Papieża Benedykta 16 aby wrócic do jedynej godnej formy Komunii św na Kolanach, z Pateną i klęcznik lub balaski..."

Jeszcze do niedawna sam nie byłem pewny czy te dwie formy są równoprawne czy nie.
Tak je tutaj przedstawiali moderniści., z wnioskiem, że skoro równoprawne to czemu sie upierać przy Klękaniu.
Jaka jest Prawda?

Forma wskazywana przez Papieża jest formą godną i zgodną z Prawem.
Forma na stojaco+-do rąk jest formą niegodną, dopuszczoną lokalnie i warunkowo na podstawie wyjątku papieskiego z nakazem usunięcia tej niegodnej formy jak najszybciej.

---------------------------------
jednak
W sytuacji którą ja sam rozpoznaję jako ostatnie tygodnie w tzw Czasach Ostatnich przed ingerencją bezpośrednią Pana Jezusa i tzw Oświeceniem Sumień, te sprawy zostaną skorygowane automatycznie i natychmiastowo.
Kążdy kapłan będzie miał bezpośrednie Oświecenie i wtedy wybierze pomiędzy Prawda a Kłamstwem.
Gruhus ma wiele racji wprowadzajac spokój na tym forum o każdej porze roku..
Szczególnie dużo Pokoju i Miłości życzę wszystkim na tym forum w okresie Wielkiego Postu.

Gdy to Oświecenie Sumień nadejdzie to i ja i parvus w dyrdy pobiegniemy jeszcze raz do Konfesjonału.

(mój apel do jedności i pokoju podobnej treści gdzieś zniknał z forum!)
stanislawp
W Kościele powołuje się – spośród kapłanów diecezjalnych i zakonnych – ludzi na funkcje, godności i urzędy. Różne są kryteria promowania ludzi na funkcje, godności i urzędy.

Pytamy poważnie:

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce ktoś został awansowany ze względu na wybitne zasługi w szerzeniu czci i kultu Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie?

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w …More
W Kościele powołuje się – spośród kapłanów diecezjalnych i zakonnych – ludzi na funkcje, godności i urzędy. Różne są kryteria promowania ludzi na funkcje, godności i urzędy.

Pytamy poważnie:

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce ktoś został awansowany ze względu na wybitne zasługi w szerzeniu czci i kultu Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie?

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce ktoś został awansowany ze względu na wybitne zasługi w obronie królewskiego zwyczaju przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej – w jedności z naszym Ojcem Świętym Benedyktem XVI?
============
re


Znamy kapłanów którzy za szerzenie kultu Eucharystycznego byli suspendowani.
-Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej.

Kongregacja [...] uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy…
More
-Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej.

Kongregacja [...] uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).-
tahamata
masada... zobacz jak Watykan wyprostował kardynała Gulbinowicza w kwestii Komunii :)

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego _praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakram…More
masada... zobacz jak Watykan wyprostował kardynała Gulbinowicza w kwestii Komunii :)

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego _praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213)
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że …
More
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie dyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.
Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.