Kresťania zažívajú útoky aj priamo vo Svätej zemi. Židia pľuli na kandidátov na kňazstvo a kričali:…

”Smrť kresťanským pohanom!” Kresťania zažívajú útoky aj priamo vo Svätej zemi. Židia pľuli na kandidátov na kňazstvo a kričali: „Kresťania by mali zomrieť,“ alebo: „Z tejto krajiny vás vyhladíme.“ More
”Smrť kresťanským pohanom!” Kresťania zažívajú útoky aj priamo vo Svätej zemi. Židia pľuli na kandidátov na kňazstvo a kričali: „Kresťania by mali zomrieť,“ alebo: „Z tejto krajiny vás vyhladíme.“
Za posledných desať rokov sa vo Svätej zemi výrazne zvýšil počet protikresťanských útokov radikálnych židov.
Predstavitelia rôznych kresťanských denominácií zastúpených vo Svätej zemi sa pravidelne obracajú na verejné orgány so žiadosťou o ich odsúdenie.
Uvádzame prehľad udalostí za posledné desaťročie, s ktorými sa s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podelil biskup Giacinto-Boulos Marcuzzo, generálny vikár Latinského patriarchátu pre Jeruzalem a Palestínu.
11. februára tohto roku v arabskom meste Jish v severnom Izraeli neznámi páchatelia rozrezali asi sto pneumatík na automobiloch. Steny mesta tiež počarbali graffiti napísanými v hebrejčine. Jish má asi 3000 obyvateľov, z ktorých viac ako 50 % sú maroniti, 10 % melchiti a 35 % moslimovia. Čarbanice na stene so znením: „…More