51:01

Hitlerovo temné charisma 3.

Současné hodnocení Hitlera má sklon zdůrazňovat Hitlera či Mussoliniho jako dominantní jedince a nositele strašného charizmatu, ale zanedbává se podíl těch ostatních a strašná úloha širokých mas, …More
Současné hodnocení Hitlera má sklon zdůrazňovat Hitlera či Mussoliniho jako dominantní jedince a nositele strašného charizmatu, ale zanedbává se podíl těch ostatních a strašná úloha širokých mas, podřizujících se těmto jedincům a podbízejících se jim k bezvýhradným službám. Kdo si dnes vzpomene na to, že třeba T.G.Masaryk poctil Mussoliniho nejvyšším čs.řádem a vyznamenáním? (Říká Otokar Březina, Jakub Deml. Mé svědectví o Otokaru Březinovi, s.411)
Sleduj dnes český národ, jak submisívně se chová - podbízí se každému ke svému znásilnění. Ne každé charisma je osvíceným charismatem. To platí i pro dnešní tzv. charismatické konference.
ekans
nakonec zjistíme že Adolf byl skutečně gentleman