vi.news
31

Trước ống kính: Francis bị lừa bởi các nhà hoạt động vì "lạm dụng" [VIDEO]

Sau buổi tổng khán vào ngày 20 tháng 2, Giáo hoàng Francis đã gặp một nhóm các nhà hoạt động chống Giáo hội của Ba Lan, những người khai thác "hành vi lạm dụng". Nhóm này được dẫn đầu bởi nghị sĩ …