Language
55:42
2 42
justuss

Postmodernizm, postkomunizm, kalifatyzm (prof. M. Chodakiewicz)

Postmodernizm, postkomunizm, kalifatyzm (prof. M. Chodakiewicz)