vi.news
49

Trump nói với các đại sứ quán họ không thể treo lá cờ đồng tính - Nhưng ...

Chính quyền Hoa Kỳ đã từ chối các yêu cầu từ các đại sứ quán của mình để treo cờ đồng tính trên cột cờ "chính thức", ba nhà ngoại giao đã nói với NBCNews.com (ngày 7 tháng 6). Các đại sứ ở Israel, …