Language
6 1K
Radek33

o.Krzysztof Stępowski:Wolą Jana Pawła II było,aby biskupi zezwalali na odprawianie Mszy Trydenckiej…

„Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz …