EON
161

Naczelny Rabin Triestu przyjmuje chrzest w Kościele Katolickim

W 1920 r. Izrael powtórnie się żeni i otrzymuje nominację na Naczelnego Rabina Triestu. Wkrótce jego nowa żona, Emma, rodzi mu córkę Miriam. W 1933 r. Zolli uzyskuje włoskie obywatelstwo i wtedy …More
W 1920 r. Izrael powtórnie się żeni i otrzymuje nominację na Naczelnego Rabina Triestu. Wkrótce jego nowa żona, Emma, rodzi mu córkę Miriam. W 1933 r. Zolli uzyskuje włoskie obywatelstwo i wtedy faszystowskie władze zmuszają go do zmiany nazwiska z Zoller na bardziej po włosku brzmiące Zolli. Wtedy też otrzymał nominację na kierownika Katedry Języka i Literatury Hebrajskiej na uniwersytecie w Padwie. Jego studentami byli liczni kapłani i klerycy, którzy zafascynowani duchowością prof. Zollego, modlili się za niego, aby przyjął chrzest w Kościele katolickim.
Obowiązki służbowe i rodzinne bardzo absorbowały rabina. W czasie wolnym z wielką pasją oddawał się lekturze Pisma św. Starego i Nowego Testamentu. Stawało się dla niego coraz bardziej oczywiste, że wszystkie proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu wypełniły się w Nowym. Już wtedy pojawiały się u niego myśli, aby przyjąć chrzest w Kościele katolickim.
W miarę jak wgłębiał się w lekturę Ewangelii, rabbi Izrael coraz pełniej fascyn…More