Hoće li njemački novac potaknuti "papu siromašnih" da ukine celibat?

"Možda ćemo uskoro imati više vjenčanih svećenika", rekao je Thomas Sternberg za DomRadio.de (10. ožujka). Prema njegovim riječima "puno se toga promijenilo" u Vatikanu. Sternberg je predsjednik anti…
Libera nos Domine!