Je to tu! Bývalý britský premiér chce „Svetovú vládu“

Je to tu! Bývalý britský premiér chce „Svetovú vládu“ (Dmitrij Sedov) Gordon Brown je presvedčený, že poraziť pandémiu koronavírusu môže len celosvetová vláda. V súvislosti s emóciami západných médií…More
Je to tu! Bývalý britský premiér chce „Svetovú vládu“ (Dmitrij Sedov)
Gordon Brown je presvedčený, že poraziť pandémiu koronavírusu môže len celosvetová vláda.
V súvislosti s emóciami západných médií okolo koronavírusu vyvstáva čoraz častejšie otázka, aká je vlastne hrozba veľká? Prečo sa médiá vyhýbajú porovnaniu úmrtí s údajmi o priemernej úmrtnosti v jednotlivej krajine?
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je miera úmrtnosti v ekonomicky vyspelých a krajinách Západu, kde nie je vojna, približne 1 % ročne. Preto možno očakávať, že napríklad v Taliansku so 62 miliónmi obyvateľov v roku 2020 zomrie asi 620 tisíc ľudí. V Španielsku s 46,5 milióna ľudí asi 460 tisíc ľudí. Vo Veľkej Británii pri 67,5 milióna ľudí najmenej 670 000. V USA s počtom 330 miliónov to môžu byť 3 milióny ľudí.
alianciazanedelu.sk/archiv/4273
Vynára sa ďalšia otázka. Ako môžu úmrtia spôsobené koronavírusom ovplyvniť celkovú demografickú štatistiku? Keď sa priemerná ročná úmrtnosť ráta v stovkách tisícoch až …More
Ladislav Bajza
No a ? Veď po nej už dávno volali aj pokonciloví pápeži! Tak to bude určite niečo dobré! Tak ďakujte "svätému " Jánovi Pavlovi Veľkému,lebo toto bol ich veľký plán!
Ludovic Denim
Yes, they take the temperature this way in China on the forefront of the head or on the wrist.
ľubica
Petícia občanov SR na podporu Otvoreného listu slovenských osobností proti číslovaniu Slovákov osobným identifikátorom BIFOalianciazanedelu.sk/archiv/4273