vi.news
102

Francis giả tạo: "Đừng gây hoang mang cho các tín hữu", "thần học cần phải quỳ gối"

Các nhà thần học nên thảo luận trong học viện, nhưng "đừng gây hoang mang cho các tín hữu," Francis đã nói với Ủy ban Thần học Quốc tế vào ngày 29 tháng 11. Ông giải thích rằng những câu hỏi gây …