borgan
131

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie znaczenie ma objawienie imienia Boga?

40. Jakie znaczenie ma objawienie imienia Boga? Objawiając swoje imię, Bóg pozwala poznać bogactwo zawarte w swojej niezgłębionej tajemnicy: On sam jest Tym, od zawsze i na zawsze, który przekracza …
@Jeden z polskich biskupów powiedział, że jeżeli PiS nie wprowadzi całkowitej ochrony życia poczętego, zostanie ukarany.
xmireknowak and one more user like this.
xmireknowak likes this.
marta1012 likes this.