hr.news
348

Franjin efekt: Katolički fakultet predstavio homoseksualan blud kao "ljubav"

Otac Ernesto Fumagalli trenutno predaje tečaj "Homoseksualna ljubav i kršćanska vjera" na Teološkom fakultetu sjeverne Italije u Milanu. U prezentaciji tečaja Fumagalli priznaje da namjerava promicat…