Language
10:06
4.7K
agnieszka

Podwójne życie w Mołdawii - wspaniały reportaż - cz . 1

Polacy znaleźli się na terenach obecnej Republiki Mołdowy jako ludność napływowa. Główna fala osadnictwa, z której wywodzi się większość osób podkreślających swą polskość, miała miejsce na przełomie … More