Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Zlyhanie katolíckych bioetikov v odpore k vakcínam z umelo potratených plodov

<iframe src="www.facebook.com/v2.4/plugins/quote.php; width="1000" height="1000" allowfullscreen=""> Rezignácia na ochranu ľudských práv - na život, na slobodný a informovaný súhlas s medicínskymi …