Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co oznacza Opatrzność Boża?

55. Co oznacza Opatrzność Boża? Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi stworzenia do ich ostatecznej doskonałości, którą mają osiągnąć. Bóg jest niezależn…
mk2017 likes this.