15:05
Coburg
31901

Odprosujeme Ťa, Bože ( Devín, 23. novembra 2019)

Na Devíne pri Bratislave sa v sobotu 23. novembra 2019 konala sv. omša za účelom uzmierovania neprávostí voči Bohu a dielu sv. Cyrila a Metoda, a najmä za jeho likvidáciu v roku 886. Bola ohlásená …More
Na Devíne pri Bratislave sa v sobotu 23. novembra 2019 konala sv. omša za účelom uzmierovania neprávostí voči Bohu a dielu sv. Cyrila a Metoda, a najmä za jeho likvidáciu v roku 886. Bola ohlásená účasť arc. Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského gréckokatolíckeho eparchu Petra Rusnáka, ako aj arcibiskupa Cyrila Vasiľa z Ríma. Napokon - za neúčasti menovaných (ospravedlnil ich prítomný vdp. Václav Kocián) - odznela kázeň vdp. Marcela Mecka, SJ.
Angelik58
Bohu vďaka za hrdinóv Slova, Krista. V modlitbách sme pri Vás, kňazi, ktorí verne nasledujete Krista. Baxovci z Košíc
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Peter(skala)
.. a nie je natočená aj odprosujuca modlitba?
Peter(skala)
"(Panna Mária)... ktorá pod krížom sa stáva duchovnou Matkou všetkých ľudí, Matkou všetkých národov.