Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Petícia 100 kňazov pápežovi o pokání za modloslužbu na synode

Petícia 100 kňazov pápežovi o pokání za modloslužbu na synode USA, 12.11.2019 (LifeSiteNews) 025 738 - Medzinárodná skupina asi 100 kňazov a vedcov uverejnila vyhlásenie na protest proti pohanskému …
Mates5485 and 4 more users like this.
Mates5485 likes this.
Christophor likes this.
Ignac72 likes this.
Anton Čulen likes this.
ľubica
konečne!!!! DEO GRATIAS!!!!!!
fiat33 likes this.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
piakatarina likes this.
ľubica likes this.