List emeritného pápeža Benedikta XVI. kardinálovi R. Sarahovi o texte ohľadom celibátu, ktorý je v …

List emeritného pápeža Benedikta XVI. kardinálovi R. Sarahovi o texte ohľadom celibátu, ktorý je v rozpore s prehlásením Mons. Gänsweina pre Agentúru Ansa. Jeho Eminencia Rev. Pán kardinál Roberto …More
List emeritného pápeža Benedikta XVI. kardinálovi R. Sarahovi o texte ohľadom celibátu, ktorý je v rozpore s prehlásením Mons. Gänsweina pre Agentúru Ansa.
Jeho Eminencia Rev.
Pán kardinál Roberto SARAH
Prefekt Kongregácie pre božský kult a sviatostnú disciplínu
00120 Città del Vaticano
Drahá Eminencia,
Ďakujem za list z 5. septembra a za Vaše modlitby za kňazstvo v týchto ťažkých časoch.
Už pred Vaším listom som začal písať nejakú úvahu o kňazstve. Pri písaní som pociťoval čoraz viac, že moje sily mi už nedovoľujú redigovať teologický text. Potom prišiel Váš list práve s nečakanou žiadosťou o text ku kňazstvu so zvláštnou pozornosťou k celibátu. Začal som teda znovu pracovať a text Vám pošlem, hneď ako bude preložený z nemčiny do taliančiny. Prenechávam na Vás, či tieto poznámky, ktorých nedostatky silne pociťujem, budú nejako užitočné. Na Vašu žiadosť posielam apoštolské požehnanie Vám a Vašim spolupracovníkom a drahým. Váš v Pánovi Ben … alianciazanedelu.sk/archiv/5100
zaba likes this.
Rosario33 and one more user like this.
Rosario33 likes this.
fiat33 likes this.