Terezie
1932

Agónie v Getsemanech

Giovanni Bellini
Licht