Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
55

Trò lừa "Pachamama không phải Pachamama" đã thất bại

Cho đến nay, các diễn giả của Thượng Hội đồng Amazon đã cố gắng giả vờ rằng tượng thần Pachamama ở khắp nơi không phải là "Pachamama" mà là "bức tượng phụ nữ" hay "biểu tượng của sự sống, khả …