Language

4

Libor Halik

5G rakovinná a odposlouchávací

Na r.2019-2020 jiná nově budovaná internetová síť 5G.