Chcel Pius XII vytvoriť "Európsky blok"?

Pius XII chcel vytvoriť Katolícky Európsky blok siahajúci od Portugalska po Poľsko a Bulharsko [ktoré nie je katolíckou krajinou], píše RadTradThomist.Chojnowski.me (12. augusta). Táto webová stránka…