vi.news
29

Anh hùng Paris là một người theo chủ nghĩa truyền thống - Cựu FSSP

Giáo sĩ của đội lính cứu hỏa Paris, Cha Jean-Marc Fournier, người ở độ tuổi 50, vào đêm ngày thứ Hai, đã đến nhà thờ Đức Bà đang cháy để cứu Bí tích Thánh và Vương miện gai. Fournier là cựu thành …