Kardinál Müller: Nazvať Amazóniu územím, kde sa osobitne zjavil Boh je falošným učením a ide proti …

Kardinál Müller: Nazvať Amazóniu územím, kde sa osobitne zjavil Boh je falošným učením a ide proti dogmám Cirkvi Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery na základe uverejnených podkladových materi…More
Kardinál Müller: Nazvať Amazóniu územím, kde sa osobitne zjavil Boh je falošným učením a ide proti dogmám Cirkvi
Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery na základe uverejnených podkladových materiálov k októbrovej synode o Amazónii, ktorú zvolal pápež, vyhlásil, že obsahuje „falošné učenie,“ nakoľko označuje Amazóniu za územie, kde sa osobitným spôsobom zjavuje Boh.
Dokument Instrumentum laboris takto ako pracovný dokument vracia Cirkev do čias novodobého pohanstva, kedy sa v rannom sektárstve sekty snažili tvrdiť, že Boh sa skrýva v prírode alebo je jej zosobnením. Podľa kardinála Müllera je učením Cirkvi počas 2000 rokov, že Boh sa zjavuje Svätým písmom a Apoštolskou tradíciou, teda učením Cirkvi z titulu Magistéria a “žiaden iný zdroj neexistuje a nemôže byť ani časom k týmto dvom pridaný.” V sedem stranovom dokumente, ktorý poskytol katolíckej agentúry CNA kardinál uvádza, že verí v dobrý úmysel tých, čo tento dokument pripravili v snahe hlásať vieru, ale dokumentu chýba …More
Zjavenia Svätých v Južnej Amerike (Amazonia)

www.catholiccompany.com/getfed/20-marian-devot…